Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Sajtótájékoztató keretében mutatták be és indították el a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye új hírportálját december 18-án az Egyházmegyei Pasztorális Központban. A helyi magyar és román sajtó képviselőinek a jelenlétében Böcskei László megyéspüspök indította útjára az új médiaeszközt, amelynek célja az egyházmegyében történő eseményekről való tágasabb média-lefedettségnek a biztosítása, valamint a világi sajtóval való kétoldalú kommunikációnak a szorgalmazása.

A főpásztor hangsúlyozta: Krisztus azt kérte tanítványaitól, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék az Evangéliumot. Ebből kiindulva az egyháznak jelen kell lennie az emberek életében. Napjainkban az evangelizáció azonban nemcsak a klasszikus módon, vagyis a templomokban, szentmiséken történik, hanem a különböző médiafelületek által nyújtott lehetőségeket is használni kell, ily módon is kaput nyitva a világra, bemutatva azt a szerteágazó – lelki, szociális, karitatív, oktatási – tevékenységet, amelyet a katolikus egyház kifejt.

A magyar és román nyelven információt megjelenítő web­felületen teret kapnak a központi, a plébániai események, valamint az egyházi oktatási és szeretetszolgálati tevékenységet folytató intézmények. Az elmúlt év folyamán több alkalommal is képzésen vettek részt Nagyváradon azok a plébániai önkéntesek, akik médiaapostolokként készséget és nyitottságot mutatnak arra, hogy helyi hitmegnyilvánulási formákról beszámolót és képanyagot küldjenek a portál szerkesztőihez. Az új hírportál a http://hirek.varad.org címen érhető el, nem helyettesíti az eddigi www.varad.org egyházmegyei honlapot, amely továbbra is a szokásos formában működni fog, de kiegészíti azt, többletet kíván nyújtani. Olyan eszköz, amely egységes grafikát és formátumot biztosít az egész egyházmegyét lefedő híradásnak.

A portál szerkesztését és az ezt tároló szervernek a megvásárlását és felállítását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

A sajtótájékoztató második részében Kovács F. Zsolt irodaigazgató az évente egyszer megjelenő egyházmegyei lapnak, az Egyházamban Egyházamért ötödik számát mutatta be. Tizenötezer példányban nyomtatták, plébánosok fogják ajándékozni az egyházmegye családjainak az új év elején, családlátogatás és házszentelés alkalmával. A lap az elmúlt esztendő pasztorális tevékenységeit foglalja össze, minőségi színes papíron, sok fényképpel és személyes élménybeszámolókkal, amelyekben sokan a hívek közül felismerhetik önmagukat, családjukat, ismerőseiket, így ennek érzelmi töltete is van – mondotta a püspökségi irodaigazgató. A lap kiadását a Bihar Megyei Önkormányzat, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Renovabis támogatta.