Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 1. szám, 2016. január 3.

Panoráma

Erdély négy városában szerveztek jótékonysági koncertet az elmúlt napokban a Márton Áron filmért. Zenészek, zenekarok, színészek, énekesek tették emlékezetessé a jótékonysági esteket.

Székelyudvarhelyen a Lux Aurumque kamarakórus koncertezett a Barátok templomában a Székelyföldi Filharmónia szervezésében. Marosvásárhelyen Boros Emese énekesnő és Fülöp Csongor István zongorista ajánlották fel a Keresztelő Szent János templomban megtartott Békében önmagaddal című zenés áhítatukat a filmért.

Csíkszeredában a Heveder zenekar, a Role zenekar, Vaszi Levente, Szabó Enikő – Varga Nándor – Szabó Zsolt, Sorbán Enikő, Abodi Nagy Blanka, a Codex zenekar, a Party Cover Band, Sükösd Hunor és Barabás Réka álltak önkéntesen a közönség elé a Szakszervezetek Művelődési Házában. Az esten külön élményt jelentett Bara Ferenc főesperes visszaemlékezése, aki személyes titkára volt Márton Áronnak. Csíkszereda város Polgármesteri Hivatala volt az Áron Film Egyesület társszervezője.

Panoráma

Fotók: Csúcs EndreAz énekeket vezeti, ezáltal a liturgiát szépíti, ugyanakkor Isten dicsőítésének jelképe is az orgona. Ezért is kiemelt pillanat a templomi orgona szentelése – mondta Tamás József püspök a csíkszeredai Millenniumi templom új orgonájának megáldása alkalmával bemutatott szentmisén. 

Advent negyedik vasárnapján tartották az ünnepet. Zsúfolásig telt a Makovecz Imre tervei szerint épített templom, amelyet 2003-ban szenteltek fel, de akkor nem volt pénz orgona vásárlására is. Az új hangszer látványtervét a templom részletes terveit is kidolgozó Bogos Ernő, csíkszeredai műépítész és a pályázatot nyert orgonaépítők (Sándor Péter, Bakos-Mihály Károly, dr. Pap Levente egyetemi tanár, csíkszentsimoni kántor) közösen dolgozták ki. „Nem volt egyszerű feladat, és nem mindennapos feladat egy orgona tervezése. Ez tulajdonképpen a templom tervezési folyamatának a folytatása volt, hogy illeszkedjék ez az új elem, az orgona képileg is, formájában is a templom belső hangulatához. Természetesen az is szempont volt, hogy mindenképpen megfelelő hátteret, keretet biztosítson a szentmisékhez” – mondta Bogos Ernő. Az orgona hangképét az orgonaépítők a Norvégiában élő Ivan Sarajichvili grúz orgonistával közösen dolgozták ki. A hangszer belső tervét Sándor Péter orgonaépítő készítette. Az alkotás a közepes méretűek csoportjába sorolható, két­manuálos, pedálos, mechanikus, csúszkaládás, 1292 szólósíppal felszerelt hangszer, és esztétikai szempontokat követve 25 díszsípja is van. 22 szólóregiszteres, és három kopula kapcsolja össze a két manuált, illetve ezeket külön-külön a pedálhoz is – tudtuk meg Bakos-Mihály Károlytól, a Millenniumi templom kántorától és kórusvezetőjétől, aki egyben az orgona egyik építője is. Ő különben Szebenben, majd Budapesten tanulta az orgonaépítést, és ez már a 14. orgona, amelynek készítésében részt vesz. Az elsőt a Gyimesfelsőlokhoz tartozó Komjáti templomban, a többit külföldön használják. Ennek a hangszernek a készítésén öt mester dolgozott. Sándor Péter orgonaépítő mester csíkszentsimoni műhelyében tavasszal kezdődött az orgona alkotóelemeinek készítése, és az alkatrészeit több mint egy hónap alatt építették a templom karzatán kijelölt helyére. A fémsípokat gyergyószentmiklósi mesterek készítették. Ezek egy része a játékasztal előtt, a többi fölötte és pártaalakban sorakozik. Úgy építették az orgona felső részét, hogy alatta a kórus is elférjen. Helyi vállalkozók és az egyházközség hívei is támogatták, Hargita megye Tanácsa pedig 65 000 lejjel segítette az orgona építését. A 90 ezer eurónyi összköltség oroszlánrészét azonban a magyar állam finanszírozta – mondta Darvas Kozma József esperes-plébános, aki 2013. október 6-án, az aradi emlékezésen Hende Csaba honvédelmi miniszterrel folytatott beszélgetésen kérte a magyar kormány segítségét egyházközössége régi álmának megvalósításához.

Panoráma


Forrás: seminarium.roAdvent negyedik vasárnapján, Gyulafehérváron, a délelőtti szentmise keretében Jakubinyi György érsek megnyitotta a székesegyház szent kapuját, a Lázói-kápolna bejáratát.

Kolozsváron ugyancsak advent 4. vasárnapján, az esti szentmise elején Kovács Sándor főesperes-plébános számos hívő, zarándok, s a Kolozsváron és annak környékén tevékenykedő papság jelenlétében nyitotta meg az irgalmasság kapuját a Szent Mihály-templom déli oldalán.

Panoráma

Sajtótájékoztató keretében mutatták be és indították el a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye új hírportálját december 18-án az Egyházmegyei Pasztorális Központban. A helyi magyar és román sajtó képviselőinek a jelenlétében Böcskei László megyéspüspök indította útjára az új médiaeszközt, amelynek célja az egyházmegyében történő eseményekről való tágasabb média-lefedettségnek a biztosítása, valamint a világi sajtóval való kétoldalú kommunikációnak a szorgalmazása.

Panoráma

Márkus Etelka, aki (többek között) a kolozsvári tévéstúdió vallási műsorait szerkeszti végtelen türelemmel és kitartással. Mellette Bodó Márta, Orbán S. Katalin és Csúcs Mária. Fotó: Csúcs EndreAz Ördögtérgye Néptánc­együttes, az Operett Group Projekt és a Jazzybirds, valamint Béres Melinda és Márkos Albert léptek fel azon a gálán, amelyen december 17-én a kolozsvári tévéstúdió huszonöt évét ünnepelték. A kolozsvári magyar adás öt év szünet után 1990. január 3-án sugárzott ismét műsort, mégpedig szinte magánkezdeményezésként, forradalmi lendületben. A kényszerszünetre ítélt, így már évek óta máshol dolgozó egykori rádiósok és tévések a forradalom napjaiban a Donáth úti épület előtt gyűltek össze, bementek az üresen álló ingatlanba, és nekifogtak a munkának. A megszüntetett bukaresti magyar adás egykori munkatársai Csép Sándor vezetésével alapították a stúdiót. A munkaközösség spontánul szerveződött, otthonról hozott felszereléssel kezdték a munkát. A hivatástudat lendítette őket át a kezdeti nehézségeken.

Panoráma

Negyedszázada a bizalom zarándoklatán címmel ökumenikus regionális taizéi találkozót tartottak Margittán. December 19-én négyes jubileumra emlékeztek a margittaiak: a taizéi közösséget alapító Roger testvér születésének 100., halálának 10., az ökumenikus szerzetescsalád alapításának 75. évfordulójára, valamint arra, hogy a kisváros – akkori – fiataljai 25 évvel ezelőtt kezdték meg taizéi zarándoklataikat. A Caritas által működtetett Szent Antal idősek otthonában szervezett találkozón nemcsak az egykori zarándokok, hanem a mai fiatalok is részt vettek, illetve olyanok is, akik szeretnék közelebbről megismerni a taizéi lelkiséget. A margittaiaikon kívül a környékbeli településekről is érkeztek résztvevők, Nagyváradról, Szatmárnémetiből és Kolozsvárról.

Panoráma

Gondviselés – nem túl gyakran használjuk a hétköznapjainkban, sokkal inkább azt mondjuk, „szerencsém volt”. Visszatekintve a Szent Margit Ház elmúlt évének eseményeire, mondhatjuk: „szerencsés” év volt. Mégis ez így kevés, mert szívemben hála van, és ez a hála egy személyre irányul: a gondviselő jó Istenre.

Panoráma

Hála és öröm van a szívünkben. Ebben az esztendőben is Isten áldását éreztük tevékenységeinken, munkáinkon. Nemcsak hisszük, hanem bátran ki is jelentjük, hogy az emberi erőlködéseinket 2015-ben is megáldotta a jó Isten. Az 1993-ban megfogalmazott alapvető célokat máig hűségesen őrizzük. Minden munkánkkal, programunkkal arra törekszünk, hogy a fiatalokat, gyermekeket keresztény szellemben neveljük, és a fogyatékkal élőket, sérülteket, időseket segítsük, a társadalomba való beilleszkedésüket könnyítsük. A programjaink/ tevékenységeink/ táboraink ebben az esztendőben is népszerűek voltak. Nagy öröm számunkra, hogy van igény a munkánkra, és egyre nagyobb a Szent Gellért Alapítvány „tábora”.

Panoráma

A Marosvásárhelyi Egyetemi Lelkészség és Jezsuita Kollégium

Kis városban összetartó kis közösség – ez jellemez minket a legjobban és a legtömörebben. Első vásárhelyi élményeim közé sorolom azt a mozzanatot, amikor buzgó elsőévesként az évnyitó mise után vonultam a tömeggel ki az ajtón, ahol egy kedves lány kezembe nyomott egy szórólapot. Először az amerikai egyetemekről szóló romantikus komédiák jutottak eszembe, amikor a különböző klubok, egyletek, csoportok lecsapnak a gyanútlan gólyákra. Megnéztem a kezemben levő lapocskát. Nem volt klub, egylet, egyesület vagy csoport. A lelkészség volt. Akkor sejtelmem sem volt, hogy egyszer mekkora szerepe lesz az életemben. A lelkészség 24 órában áll rendelkezésre azok számára, akik lelki beszélgetést keresnek, támaszra, meghallgatásra vágynak vagy csöndben ücsörögnének. A kollégium bármilyen tevékenységébe be lehet kapcsolódni: önképzőkörök keretén belül lehet kézműveskedni, zenélni, főzni, jelbeszédet tanulni, táncolni. Bárki becsatlakozhat a szerda esti examenekbe, szentmisékbe. Minden második csütörtök este Szent Balázs-estre várjuk azokat az embereket, akik szeretnének egy-egy „orvosis” témában úgy elmerülni, hogy a fehér köpeny mögött rejtőző orvosok gondolatatait, félelmeit, motivációit fedezzük fel. Szervezünk heti hittanórát, liturgikus képzést. Elismert zenecsoportunk várja a tagokat a jó hangulatú ének-zene próbákra. Segítünk lelkileg felkészülni a nagy ünnepekre, ezért adventben és nagyböjtben lelkinapokat tartunk. Veni Sancte mise és Te Deum is várja az érdeklődőket. Szeretünk együtt túrázni, kirándulni, biciklizni, mikulásozni, szülinapozni vagy csak simán örülni egymásnak, bármilyen különleges alkalom nélkül. Bekapcsolódunk az OKET-ba.

Egy falat a léleknek
  • Isten, látva a vergődő világot, szüntelenül azon munkálkodik, hogy irgalmával kiemelje, szeretettel kivezesse, fenntartsa, és jóakaratával megerősítse.
  • „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Rom 5,20). Ez már a vízözön idején is megmutatkozott. A gonoszságban megátalkodott emberi állapot idején Isten meghívta Noét és meghitt kapcsolatra lépett vele.
  • Ábrahámot is a pogányok közül hívta meg, ígéreteivel elkötelezte önmagát neki és kitüntette látogatásaival. Mindezt azért tette, hogy Ábrahám is megtanulja szeretni az Istent. Nem félelemből, hanem szeretetből tisztelje őt.

Hírek, hirdetések

Kitüntetés Vencser Lászlónak

Balassi-érmet adtak át dr. Vencser Lászlónak, az ausztriai idegen nyelvű pasztoráció igazgatójának december 20-án a kismartoni ferences templomban megtartott IX. Balassi-mise keretében. A liturgia főcelebránsa Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök volt.