Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • Földi életem célja az, hogy eljussak az Istennek való közösségre. Isten az, aki képessé tesz arra, hogy belépjek abba a szeretetközösségbe, ami ő maga. Ez a képesség csak akkor lesz az enyém, ha engedem, ha együttműködök Isten megelőző kegyelmével.
  • Ahogyan a természetes képességeinket csak lépésről lépésre szerezzük meg, éppen így van a természetfölötti képességeinkkel is. Isten kegyelmével együttműködve, lépésről lépésre gyakoroljuk a belénk öntött erényeket, és a Lélek indításának megfelelően alakítjuk át életünket.
  • Minél inkább megszabadulva az önzésemtől, az egocentrizmusom korlátaitól, annál inkább részese lehetek Isten mindent átható szeretetének, az ő szemlélésének.
  • Két kísértés is van. Az egyik, hogy minél több ismeretet szerezzek meg és hogy okosakat gondoljak. A másik, hogy minél nagyobb érzelmi hatásnak, élménynek legyek a részese. Mindkettő mögött a cél nem más, mint én, a testi ember. Sokszor a legvallásosabbnak tűnő imáink és ünnepeink is ilyenek.
  • Az ima, az ünnep nem valami intellektuális vagy érzelmi teljesítmény vagy élmény, hanem Isten kegyelmének a befogadása. Lényege a természetfölötti átalakulás, amelyet Isten az ő kegyelmével hoz létre bennünk.
  • Az ima, az ünnep a kegyelem befogadásának kiemelt eszköze. S a kegyelmet Isten személyétől nem lehet elválasztani. Azaz még a legmagasztosabb ima vagy ünnep is csak eszköz, Isten adta eszköz, és nem cél.
  • A cél az, hogy Isten kegyelmével együtt­működve belsőleg úgy alakuljak át, hogy 
  • beléphessek Isten életébe, szeretetközös­ségébe.