Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Közel 25 éve dolgozunk a helyi közösségekért, az elfelejtett idősekért, a szegény gyerekekért, a társadalomból kirekesztett fogyatékkal élőkért. Ezt a sokszínűséget, változatos és sokrétű tevékenységet szerettük volna megmutatni az idén minden megmozdulásunkon, ahogyan Márton András, a szervezet igazgatója fogalmazott: „Láttatni, hogy az irgalmas szeretet művei élnek, bontakoznak, erősödnek erdélyi közösségeinkben, megannyi súlyos, borúlátó vagy éppenséggel romboló fennhang ellenére.”

A Vasárnap olvasói számára nem kell bemutatni a Gyulafehérvári Caritast, hiszen folyamatosan beszámolunk tevékenységeinkről az újság hasábjain, most viszont az elmúlt egy év történéseire szeretnénk visszaemlékezni, kiragadva egy-két jelentősebb eseményt.

A kihívásokra válaszolva minden évben előbbre lépünk egy kicsit, így sikerült májusban útjára indítani a kórházi ápolók szakképesítését célzó nagyobb horderejű projektünket, amely jelenleg is 13 megyében zajlik, Marosszentgyörgyön pedig a Hand in Hand programunkat indítottuk, amelynek számunkra újszerű célja a kultúrák közti kapcsolatok építése, etnikumok találkoztatása.

Júniusban újabb Caritas-köz­pont nyílt Gyergyószent­mik­lóson, helyet adva a különféle képzéseknek és mozgáskompetencia-fejlesztésnek, szintén júniusban nyitotta meg kapuit Búzás­be­se­nyőben a Gondviselés Háza Idősek Otthona, szeptemberben pedig felszenteltük Székely­ud­var­helyen a Kolping szervezet által átadott, majd bővített épületet, ahol a későbbiekben a Szent Lukács Palliatív és Fejlesztési Központ fog működni.

Említésre méltó az idei önkéntes táborunk is, júliusban Gyergyószentmiklós szépítésén dolgozott közel 200 önkéntes, ahol a fizikai segítségnyújtás mellett a gyermekek vakációztatásában és az egyedül élő, idősek háztáji segítségnyújtásában is részt vettünk. Ősszel, immár nyolcadik alkalommal rendeztük meg Csíksomlyón az Együtt a fogyatékkal élőkért konferenciánkat, amelyre egyre többen jönnek el. A szeptemberi főegyházmegyei szociális fórumon a szociális tevékenységet végző szervezetekkel, közösségekkel az elmúlt három év közös munkáját értékeltük ki, és a további együttműködés formáit is körvonalaztuk a Főegyházmegye Szociális Karitatív Bizottságának keretében.

Munkánkat ebben az évben több díjjal is elismerték, ami elsősorban kollégáink és önkénteseink áldozatvállalásának köszönhető. Márciusban az OMV–Petrom társaság gáláján kiválósági díjat kapott a petrozsényi Skill Up for the Future fiatalok helytállását támogató program, augusztusban Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a szervezetünket a Külhoni Magyarságért Díjjal tüntette ki, októberben Orbán Balázs díjjal tüntették ki Ludescher László szociális ágazati igazgatót, és a Vodafone Románia Alapítvány gáláján a Mobile for Good díjat a medikális és szociális ágazatunk kapta Egyedül otthon a telefonnal elnevezésű programjáért.

Felhívásainkra az elmúlt évben az emberek több ízben is megmutatták, hogy szolidárisak a nehéz helyzetben lévő társaikkal. Két egyházmegyei gyűjtést szerveztünk természeti katasztrófák miatt a távoli vidékeken bajba jutott embertársaink megsegítésére: a 2013-as novemberi tájfun Fülöp-szigeteki áldozatainak, és májusban a Bosznia-Hercegovinát és Szerbiát elöntő árvíz károsultjainak. A hívek adományát az újjáépítésben használták fel a Caritas Internationalis közvetítésével.

Fontos számunkra, hogy környezetünk értékelje munkánkat és a helyi közösségek bekapcsolódjanak a szeretettevékenységbe, amelyet végzünk. Erre kértünk mindenkit az évről évre megismétlődő kampányainkban is: a „2% a Caritasért! 2% értük!” adófelajánlási kampányban, az Egymillió csillag a szegényekért akciónkban, amelyet idén már 18 településen szerveztünk meg azért, hogy szegény családok és magukra maradott öregek számára tegyük szebbé a karácsonyt, a hagyományos Szent Erzsébet-gyűjtésben, amelyet ez alkalommal idős és beteg testvéreinket segítő otthoni beteggondozó szolgálat tevékenységének a támogatására kértünk. A kampányokba való bekapcsolódás és az eredmények megerősítenek minket abban, hogy a tevékenységünk nem hiábavaló. Szükség is van erre, hiszen pénzügyi szempontból nem kezdődött jól a 2014-es év szervezetünk számára, közel 300 000 euró állami támogatás elvesztésével kellett számolnunk. A programjainak működtetéséhez szükséges anyagiakat a helyi, illetve megyei önkormányza­tok, a központi adminisztráció támogatásának köszönhetően, valamint szervezetünk nem kis erőfeszítése révén sikerül előteremteni. Az állami szubvenció drasztikus csökkentése minden szakmai vagy adminisztratív indoklás nélkül történik, ahogyan már tapasztaljuk, 2015-re vonatkozóan ez a megvonás egyre súlyosbodik annak ellenére, hogy 15 éves együttműködésünk során nem merültek fel kifogások. 

Ettől függetlenül bizakodással tekintünk az elkövetkező évre és igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy továbbra is elláthassuk vállalt feladatainkat. A Caritas lelkisége a szolgálatra való készséget és kedvességet jelenti, amelyet munkatársaink és önkénteseink magukban hordoznak: „Hálát érzek a szívemben, hogy sokan vannak, akik nemcsak beszélnek, hanem a cselekvő szeretet útján haladnak” – vallja Sajgó Balázs, a Gyulafehérvári Caritas lelki igazgatója.