Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

„A családi élet összetartó ereje az a naponta megújuló, egymás örömét kereső tevékeny szeretet, amelyben mindenki a másik boldogságát keresi. Az ilyen élet erőteljesen összefűzi a családtagokat, teherbírásuk sokszorossá válik, együttlétük megannyi bajban is örömteli marad.” Adolph Kolping e mondata volt a vezéridézete az Ivói Kolping Táborban megszervezett kolpingos családos hétvégének, amely mottója lehetne az egész évnek is.

A Gyulafehérvári Egyházmegye Kolping Családok Szervezetének rendezvénysorozata az áprilisban Segesváron, Bara Irén és Bereczki Silvia segítőnővérek által kísért lelki hétvégével kezdődött. A szenvedés és a jó Isten téma kísérte végig e lelki hétvégét a Viskó című bestseller alapján.

Május elsején a hagyománynak megfelelően Csíksomlyón találkoztak a Kolping-tagok, hogy Szent József, a munkás ünnepén részt vegyenek a Kolping-zarándoklaton.

A Kolping Családok tagjai májusban és szeptemberben az önkéntes munkanapokon segítettek az újítási, átalakítási munkálatokban az Ivói Kolping Táborban.

Szintén az Ivói Kolping Tábor adott otthont június végén annak a 45 gyereknek és fiatalnak, akik közösségépítő táborban vettek részt.

Kolping Családjaink apraja-nagyja számára szerveztük meg azt a családos hétvégét, amely folytatása volt a 2013-as évinek és az áprilisi lelki hétvégének. A szeretet és megbocsátás családunkban volt a vezérgondolata ennek a hétvégének, amelyet Bereczki Silvia segítőnővér nagy hozzáértéssel, odaadással vezetett.

A 2014-es év programjait a Székelykeresztúron november 15-én megtartott egyházmegyei közgyűléssel zártuk, amelynek fő pontja a következő négy év vezetőségének a megválasztása volt. A közgyűlés a 2014–2018-as időszakra Gödri István feketehalmi plébánost választotta a Gyulafehérvári Egyházmegye Kolping Családok Szervezete prézesévé, elnök pedig Aczél Barna, Brassói Kolping Család-tag lett. A Kolping Szervezet vezetőségi tanácsát Joó Aniella (Székelykeresztúr), Baricz Gergely (Borzont), Bende Tünde (Gyergyószentmiklós), Pál Csaba (Brassó), Portik-Hegyi Kelemen (Gyergyószentmiklós) alkotják. Isten áldását kérjük munkájukra! Kolpinghoz hűen.