Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Gyulafehérvári Egyházmegyei Pasztorális Iroda 2014-ben a következő programokat szervezte:

1. Lelkipásztori munkatársképzés

A pasztorális iroda 2010 óta szervezi a lelkipásztori munkatársak képzését: immár a második csoport végezte el a hároméves képzés második évét Marosvásárhelyen. Az év során négy tanítási tömb keretében szereztek ismereteket a résztvevők az elméleti teológia, a szentírástudomány, a liturgika, a pasztorális és a diakónia területéről, majd tudásukat mélyítették műhelymunkák, önreflexió és véleménycsere segítségével, továbbá a vállalt önkéntes feladataik végzésével. A novemberben elkezdődött harmadik, befejező év során „szakosodnak” a résztvevők: akolitusi, lektori vagy lelkipásztori munkatársi szolgálatok közül választanak, és ebben mélyülnek el az év folyamán.

2. Lelkipásztori munkatársak nyári tábora

A július 4–6. között Jobbágyfalván megtartott tábor résztvevői elsősorban a munkatársképző hallgatói és családtagjaik voltak. Ez lehetővé teszi, hogy a munkatársak házastársa, gyermekei is betekintést nyerjenek, „részt vegyenek” abban a munkában, amelyet ők vállalnak. A háromnapos tábor a mottóra épült: „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket” (Jn 15,12). A cél ez volt: botladozó, esendő emberekként is megélni a szentháromságos szeretetet, hazamenve pedig törekedni minden időben és minden helyen azt megjeleníteni. A tábor első napján ismerkedő, továbbá a lelki épülést szolgáló programok voltak. A második és harmadik napok délelőttjén elméleti előadást tartott Ilyés Zsolt, Szénégető István és Török Bernadett. Délután közös játékok, akadályverseny, este tábortűz, közös éneklés tették színessé együttlétünket.

3. Pasztorális napok a szórványban

A plébánia évének lezárása után figyelmünket ebben a pasztorális évben igyekszünk szórványközösségeinkre fordítani. Ennek előkészítését szolgálták a szórványrégiókban megszervezett pasztorális találkozók. Négy helyszínen – Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sugásfürdőn és Alvincen – voltak ilyen találkozók, amelyeknek célja a helyi, szórványbeli sajátos problémák feltérképezése, hiteles helyzetkép megrajzolása, és lehetőség szerint egy közös munkafolyamat elindítása volt. Mindenhol a helyi igényeknek megfelelően alakult a program folytatása: még évi egy-két találkozót igényeltek a résztvevők.

4. Erdélyi egyházmegyék találkozói

Októberben, Kolozsváron ta­­nácskoztak a szatmári, nagy­váradi, temesvári és gyu­la­fehér­vári egyház­megyék pasz­to­rális képviselői. Az elmúlt év során több réteg­pasz­torá­ciós közös találkozón sikerült megismerniük egymás tevékenységeit, erőforrásait, terveit, így a mostani találkozón már ezek ismeretében keresték a kihívásokra adható közös válaszokat. Véleménycsere, majd közös munka révén, a gondolatok és tapasztalatok egybevetésével igyekeztek feltárni a közösségekben sokszor rejtve maradó, de aktuális problémákat. Egy közös célt is kitűztek: az általános értékválságból megpróbálni kimozdítani a közösségeket. Ezt a következő találkozóig mindenki szívében hordozza, majd az elkövetkező évben erre próbálnak közösen keresztény válaszokat találni.