Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Romániai Magyar Cserkészszövetség 1990 óta végzi ifjúságnevelői munkáját. A 24 év alatt Románia egyik legnagyobb magyar ifjúsági szervezetévé nőtte ki magát. Tevékenységeink országos szinten, az egyes körzetekben, csapatokban és azokon belül őrsökben, néhol rajokban zajlanak. 7–10 éves kiscserkészektől szép kort megélt öregcserkészekig minden korosztály fellelhető csapatainkban, melyek a tömbmagyarság, illetve a szórványmagyarság által lakott településeken egyaránt működnek.

Az év nagy részében a cserkészmunka csapatokban zajlik, de hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a csapatok országos szinten is találkozzanak egymással. Ennek érdekében évente számos szövetségi rendezvényt szervezünk a báloktól a különböző vetélkedőkön át egészen a lelki feltöltődést szolgáló programokig (cserkészbál, szüreti bál, rovásírásverseny, énekverseny, sportnapok, Pentaktív, cserkész- és vezetői lelkinapok).

Ezek a már hagyományosnak számító programok, de az idei év sok újdonságot is hozott számunkra. Erdélyben is az Összmagyar Cserkész Stratégia mottója alapján dolgozunk, biztosítva minden magyar gyereknek a lehetőséget, hogy találkozhasson a cserkészettel.

Ezt az évet a belső építkezés éveként határoztuk meg, így elsősorban azokra a tevékenységekre fektetünk hangsúlyt, amelyek meghatározzák a szövetség munkáját szervezeti és mozgalmi szempontból egyaránt. Ilyenformán idén prioritást kapott a vezetőképzés és az infrastruktúra fejlesztése.

Az egymásra épülő vezetőképzési folyamatoknak, az érdeklődő felnőttek bevonásának, az önkéntes nevelői munkának, az újszerű toborzási stratégiáknak és néhány frissen kiadott nyomtatványnak (Vezetői Kézikönyv, Mi fán terem a cserkészet?) köszönhetően 1600-ról 2100-ra nőtt meg az aktív cserkészek száma. Lehet érezni ezt az ugrásszerű megnövekedést: az idei évben a Vezetőképző táborban közel 400 személyt számláltunk, volt segédőrsvezető, két őrsvezető, a segédvezető, kiscserkész, családos és az önkéntes kisegítő altábor.

Tavaly december 7-én ünnepélyes keretek között avattuk fel a szövetség székházát Csíkszeredában. Fontos eredményként értékeljük, hogy a szamosújvári Közgyűlésen az Élő példaképek projekt során cserkészfogadalmat tett, s ezáltal az RMCSSZ tiszteletbeli tagja lett Tamás József püspök. A cserkészet társadalmi elismertségének növekedéseként és a történelmi egyházak támogatásának megnyilvánulásaként foghatjuk fel ezt az eseményt. Azt is fontosnak érezzük ebből a szempontból, hogy egyre több egyházi, civil-, ifjúsági és környezetvédelmi szervezet keresi a velünk való partneri kapcsolatot és a közös projektek lehetőségét. Ezt támasztja alá, hogy a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó megszervezésében az RMCSSZ aktív szerepet vállalt.

Idén is megszerveztük a CserKészen az életre zánkai tábort, ahol a részt vevő 250 gyerek átélhette egy cserkésztábor hangulatát az őrsi foglalkozások, az esti tábortüzek által, mindezt keretmesével átszőve. A pünkösdi búcsún pedig idén is bizonyítottuk, hogy fogadalmunkhoz híven Isten felé is elköteleződünk, 120 cserkész és vezetőik vettek részt cserkészdíszben a búcsún.

Előretekintve, a 2015-ös évet a kifelé való nyitás évének neveznénk, melynek fő momentuma a szövetségi nagytábor lesz, ez alkalommal ünnepeljük a szövetség fennállásának 25. évét. Ebben az évben arra fog igyekezetünk zöme terelődni, hogy az elmúlt 25 év munkájának eredményeit megmutassuk a környezetünknek és a nagyvilágnak.

 

 

 

Tímár Rita és Györgyjakab Timea-Rita